Imię i nazwisko

Anna Fijałkowska

Grupa i poziom

Poziom A2/1

Materiały

1. Podręczniki: Gold Experience A2 zeszyt ćwiczeń online 2. materiały przygotowujące do Key for Schools

Data rozpoczęcia semestru

27.02.2023

Data zakończenia semestru

24.06.2023

Inne informacje oraz rekomendacje

Ania jest praktycznie zawsze przygotowana do lekcji. Odrabia prace domowe i pilnie uczestniczy w lekcjach. Bardzo ładnie prowadzi notatki z lekcji.Dobrze współpracuje z dziewczynkami w grupie. Prawidłowo odpowiada na zadawane w trakcie lekcji pytania.W drugim semestrze znacznie podniosła swoje umiejętności w zakresie mówienia. Testy pisemne wymagają jednak dalszej poprawy.Ania zna słownictwo, jednak na teście nie potrafi zastosować ich w zdaniach.  Rekomenduję również prace nad strukturami gramatycznymi. W przyszłym roku będzie mogła podejść do egzaminu KEY for Schools.

Zrealizowany materiał

Gramatyka

1. Czas Past Continuous

2. Czas Present Continuous do wyrażania przyszłości

3. Czasowniki modalne: can/could, have to/had to

4. Czas Present Perfect z never i ever

Słownictwo

1. Rozrywka

2. Podróżowanie

3. Rodzaje transportu

4. Sport

5. Kolokacje związane ze sportem

6. Środowisko 

7. Pogoda

Funkcje językowe

1. Prowadzenie dyskusji

2. Wyrażanie uczuć

3. Pisanie krótkich opowiadań

4. Opowiadanie o swoich planach 

5. Pisanie maili

6. Wyrażanie próśb

7. Zadawanie pytań

8. Pisemne wypowiedzi dotyczące nowego hobby

9. Wyrażanie opinii

10. Używanie nieformalnego języka

Scroll to Top