Ankieta Nifis

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć w Nifis.

1. Jak oceniasz kurs w Nifis? (1 - słabo; 6 - wyśmienicie)

1
2. Jak ma na imię Twój lektor?

3. Jak oceniasz przygotowanie się lektora do zajęć? (1 - słabo; 6 - wyśmienicie) 

1
4. Czy lektor używa podczas zajęć języka innego niż wykładany?
5. Czy tematyka zajęć jest interesująca?
6. Czy zajęcia rozpoczynają się punktualnie?
7. Czy lektor organizuje pracę w parach i grupach? (Pomiń to pytanie jeśli uczęszczasz na zajęcia indywidualne)
8. Czy lektor przygotowuje lekcje z wykorzystaniem autentycznych materiałów takich jak: serwisy informacyjne lub strony internetowe?
9. Z jakich materiałów korzysta lektor w trakcie zajęć? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
10. Czy został Ci przedstawiony program kursu i jego cele?
11. W jaki sposób lektor dostarcza materiały do nauki po lekcji? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
12. Czy lektor proponuje zadania domowe związane z kursem?
13. Czy podczas lekcji masz okazje do swobodnej wypowiedzi w języku, którego się uczysz?
14. Czy od czasu rozpoczęcia kursu zauważasz u siebie postępy językowe?
15. W jakie dni i godziny uczęszczasz na zajęcia?

16. Czy na zajęciach realizowane są tematy z języka biznesowego? (Pomiń to pytanie jeśli uczęszczasz na zajęcia z języka ogołnego)
17. Kilka słów czy wyrazów, które zapamiętałeś/łaś podczas lekcji:

18. Jakie wyrażenia najtrafniej opisują kurs w Nifis? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
19. Czy chciałbyś/chciałabyś przekazać dodatkową opinię o szkoleniu?

20. Czy polecił(a)byś szkołę Nifis?


 

Scroll to Top