Imię i nazwisko

Szymon Słomka

Grupa i poziom

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Materiały

1. Egzamin ósmoklasisty - ćwiczenia gramatyczne 2. Prezentacje własne 3. Przykładowe arkusze egzaminacyne

Data rozpoczęcia semestru

02.03.2022

Data zakończenia semestru

24.06.2022

Inne informacje oraz rekomendacje

Szymon dosyć dobrze pracuje podczas zajęć, ale jest bardzo niesystematyczny. Rzadko odrabia prace domowe. Szymon osiągnąłby znacznie lepsze efekty, gdyby więcej czasu poświęcał na samodzielną pracę z materiałami, które mu wysyłałam. Szymon ma problemy z opanowaniem gramatyki, robi dużo błędów w mowie i piśmie i dosyć niechętnie wypowiada się na zadane tematy. Zrobił drobne postępy jeśli chodzi o pisanie i czytanie - zwłaszcza w przypadku konkretnych zadań egzaminacyjnych.

Wynik testu: 93%

Data: 30.03.2022

Zrealizowany materiał

Gramatyka

1. Zdania warunkowe

2. Strona bierna w czasie Present Simple i Past Simple

3. Zdania względne – “relative clauses”

4. Konstrukcja “have/get something done”

5. Czasowniki modalne: have to/ don’t have to, must/mustn’t, need to/don’t need to

Słownictwo

1. Komunikacja i social media

2. Środowisko

3. Edukacja

4. Dom 

Funkcje językowe

1. Pisanie e-maili (egzamin 8 klasisty)

2. Pisanie z podziałem na akapity (egzamin 8 klasisty)

3. Środki językowe (egzamin 8 klasisty)

4. Przyjmowanie zaproszeń – wyrażenia

5.  Pisanie zaproszeń, ogłoszeń, notatek (egzamin 8 klasisty)

6. Parafrazowanie (egzamin 8 klasisty)

7. Tłumaczenie fragmentów zdań (egzamin 8 klasisty)

Scroll to Top