Warszawa ul. Obywatelska 1 lok U14 kontakt@next.edu.pl 697 160 807
Warszawa ul. Obywatelska 1 lok U14 kontakt@next.edu.pl 697 160 807

Egzaminy językowe

Osoby uczące się języka obcego często zastanawiają się jak długo przebiegał będzie ich proces nauki, kiedy nastąpi moment w którym będą mogli używać języka obcego komunikując się z obcokrajowcami lub jaki poziom wymagany jest przy podjęciu pracy w międzynarodowym środowisku. Rozwiązaniem mogą być egzaminy językowe.

Co warto wiedzieć na temat egzaminów językowych?

 • uznawane są przez wiele organizacji na całym świecie
 • potwierdzają znajomość języków obcych zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy (CEFR)
 • używane przez pracodawców w kraju i za granicą do celów rekrutacyjnych
 • stosowane przez wyższe uczelnie w Polsce i za granicą w procesie rektutacji na studia oraz w toku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
 • uprawniaja do nauki języka w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz liceach w Polsce przy odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym

Dlaczego warto zdawać egzaminy językowe?

 • motywują do nauki
 • sprawdzają efektywność pracy nauczyciela
 • wprowadzają w świat egzaminów
 • wynik przedstawia rodzicom postępy w nauce języka obcego

Egzaminy dla różnych grup wiekowych

Egzaminy dla dzieci Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers)

Egzaminy dla dzieci dostosowane są do wieku dziecka, przebiegają w bezstresowej i przyjaznej atmosferze. Każda z instytucji organizująca egzaminy dba o odpowiedni przebieg egzaminu.

Egzaminy dla młodzieży A2 Key, B1 Preliminary, B2 First (wersje for schools)

Egzaminy dla młodzieży odpowiadają tematyce i zainteresowaniom uczniom. Wykorzystują umiejętności i techniki ważne przy zdawaniu egzaminów maturalnych i dają przewagę w zdobyciu dobrego wykształcenia.

Egzaminy dla dorosłych A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Egzaminy dla osób dorosłych  mogą sprawdzać  znajomość języka ogólnego, biznesowego lub specjalistycznego. Dostępne są również testy określające poziom kompetencji językowych.

Wymagania

 • Do testów Young Learners mogą podejść dzieci w wieku od 7 lat.
 • Egzaminy Cambridge w wersji "for schools" zostały specjalnie przygotowane dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat.
 • Osoby dorosłe mogą podejść do egzaminu z języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.
 • Szkoła Next zapisuje kandydatów na egzaminy i przesyła wyniki.
 • Certyfikat możesz odebrać w Next Centrum Edukacji lub upoważnić przedstawiciela szkoły do jego odbioru.

Wskazówki i rady

Większość egzaminów jest dostępna w wersji tradycyjnej – papierowej, jednakże Cambridge English również proponuje egzaminy w wersji komputerowej. Niezależnie od tego, jaką wersję egzaminu wybierasz, możesz mieć wiele pytań dotyczących przebiegu sesji testu lub egzaminu. Sięgnij po wskazówki przygotowane przez Cambridge English przed sesja egzaminacyjną.

Egzamin wersja komputerowa

Egzamin wersja papierowa

Jesteś rodzicem? Zachęcajmy do pobrania ulotki przed egzaminem dla dzieci. 

Egzaminy językowe a poziomy zaawansowania

Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Egzamin na każdym poziomie zaawansowania składa się z części pisemnej i ustnej i ma na celu sprawdzenie poniższych umiejętności:

 • rozumienia tekstu pisanego
 • znajomości struktur językowych
 • rozumienia ze słuchu
 • wypowiedzi pisemnej
 • wypowiedzi ustnej

Egzaminy dla dzieci (7-12 lat) przeprowadzane są na 3 poziomach zaawansowania:

 • poniżej A1
 • A1
 • A2

Egzaminy dla osób dorosłych i młodzieży przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania:

 • A1 początkujący
 • A2 niższy średnio zaawansowany
 • B1 średnio zaawansowany
 • B2 wyższy średnio zaawansowany
 • C1 zaawansowany
 • C2 profesjonalny

Chcesz zdać egzamin językowy?

Zgłoś się do nas. 

Jesteśmy certyfikowanym centrum egzaminacyjnym. 

Next Centrum Edukacji

ul. Obywatelska 1 lokal u 14

02-409 Warszawa

Telefon: +48 697 160 807
Email : kontakt@next.edu.pl

Najczęściej zadawane pytania

Chcę zapisać się na kurs egzaminacyjny, ale nie znam swojego poziomu.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Ważne jest, aby kurs egzaminacyjny był dostosowany do Twojego poziomu. Wypełnij pisemny test poziomujący na naszej stronie i umów się na darmowy test ustny z metodykiem szkoły. Rozmowa trwa około 15 minut.

Czy egzaminy Cambridge są obowiązkowe dla wszystkich osób uczęszczających na zajęcia?

Nie. To właśnie Ty decydujesz, czy chcesz podejść do egzaminu Cambridge.

Jak będę wiedział/a czy jestem gotowy/a do egzaminu?

Raz na rok przeprowadzamy darmowe testy wewnętrzne Cambridge English, aby sprecyzować Twój poziom oraz wyznaczyć kolejne kroki w nauce języka obcego.

Jak zapisać się na egzamin?

Rejestracją na ezgaminy na wszystkich poziomach zajmuje się szkoła Next.

Jak długo będę czekać na wyniki z egzaminu?

Wyniki z egzaminów w wersji papierowej są dostępne po około 4-6 tygodniach a wyniki z egzaminów w wersji komputerowej po około 2 tygodniach.