Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy I–VIII).

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

• Znajomość środków językowych 

• Rozumienie wypowiedzi 

• Tworzenie wypowiedzi 

• Reagowanie na wypowiedzi 

• Przetwarzanie wypowiedzi. 

Arkusze
Ćwiczenia
Porady

Arkusze egzaminacyjne to doskonała metoda na sprawdzenie wiedzy i powtórkę materiału przed egzaminem.

Nasze ćwiczenia i zostały specjalnie opracowane  na potrzeby egzaminu i obejmują wszystkie jego części.

Chcesz dowiedzieć się  jak zmienia się egzamin i jego części oraz poznać sposoby na uzyskanie najlepszego wyniku.

Użycie środków leksykalno- gramatycznych

Część pisemna

 • Pisownia wyrazów- Ćwiczenie 1
 • Poprawianie błędów- Ćwiczenie 1
 • Budowanie zdań- Ćwiczenie 1
 • Spójniki – Ćwiczenie
 • Email opis postaci- Ćwiczenie 1
 • Email: opis zdarzenia- Ćwiczenie 1
 • Email: zaproszenie – Ćwiczenie 1
 • Email: udzielanie rad- Ćwiczenie 1
 • Email: prośba o pomoc- Ćwiczenie 1
 • Odpowiedź na ogłoszenie- Ćwiczenie 1
 • Wpis an forum-Opis wydarzenia – Ćwiczenie 1
 • Wpis an forum-Lista zasad – Ćwiczenie 1
 • Wpis na blogu kulinarnym- Ćwiczenie 1
 • Wpis na blogu: wyrażanie opinii- Ćwiczenie 1
 • Pocztówka z wakacji- Ćwiczenie 1
 • Zaproszenie formalne
 •  
 • Tłumaczenie
 • Transformacje zdań
Scroll to Top