Imię i nazwisko

Jeremi Cel

Grupa i poziom

Pre A1 Starters

Materiały

Power Up 1
Strony internetowe: British Council, Cambridge English

Data rozpoczęcia semestru

14.04.2022

Data zakończenia semestru

06.06.2022

Inne informacje oraz rekomendacje

Jeremi na ogół angażuje się w pracę, chociaż przeszkadza czasami kolegom podczas zajęć pokazując m.in. karty do grania. Stara się odrabiać prace domowe. Jeremi nie jest jeszcze do końca przyzwaczajony do mówienia w języku angielskim, natomiast podejmuje próby wypowiadania się wyrazami. Jeremi ma dobrze rozwiniętą umiejętność słuchania. Rekomendowana jest kontynuajca nauki na kolejnym poziomie.

Słuchanie

Połącz imiona znajdujące się wokół obrazka z osobami na obrazku. 

Odpowiedź na pytania dotyczące dzieci lub zwierząt. 

Wybierz odpowiedni obrazek. 

Wybierz odpowiedni element obrazka i kolor kredki. 

Rysowanie linii.

Wpisywanie słowa lub liczby. 

Zaznaczenie okienka odpowiedzi. 

Kolorowanie elementów obrazka. 

5/5
2/5
4/5
4/5

Czytanie i pisanie

Sprawdź, czy słowa pasują do obrazków. 

Sprawdź, czy zdania pasują do obrazków. 

Z podanych liter utwórz nazwy przedmiotów na obrazku.  

Z podanych wyrazów wybierz odpowiednie i uzupełnij nimi tekst. 

Odpowiedź na pytania dotyczące obrazków. 

Wstawienie znaczka ‘v’ lub ‘x’. 

Wpisanie ‘tak’ lub ‘nie’. 

Wpisanie poprawnych słów. 

Wpisanie poprawnych wyrazów. 

Wpisanie jednego słowa. 

4/5
3/5
2/5
3/5
1/5

Mówienie

Znajdź i pokaż przedmioty na obrazku. Wybierz odpowiednią kartę obrazkową i postępując zgodnie z instrukcjami lektora połóż na obrazku (znajomość przyimków miejsca). 

Odpowiedź na pytania związane z obrazkiem. 

Odpowiedź na pytania dotyczące obrazków. 

Odpowiedź na pytania o sobie. 

Pokazywanie przedmiotów na obrazku. 

Określenie koloru przedmiotu oraz liczbę. 

Podawanie nazwy przedmiotu, jego koloru i liczby. 

Udzielanie krótkich odpowiedzi. 

5/5
4/5
4/5
5/5
Scroll to Top