Imię i nazwisko

Joanna Kuchta

Grupa i poziom

Poziom Movers

Materiały

1. Power Up 2 Pupil’s Book and Activity Book 2. materiały z „English ESL worksheets” 3. materiały z Power up Teacher’s resourses 4. Testy z Movers

Data rozpoczęcia semestru

24.01.2022

Data zakończenia semestru

24.06.2022

Inne informacje oraz rekomendacje

Asia jest bardzo aktywna i chętnie uczestniczy w zajęciach - używa języka angielskiego, chociaż czasem trzeba ją do tego namawiać. Asia zrobiła ogromne postępy jeśli chodzi o pisanie i mówienie. Jest bardzo systematyczna i rzetelna. Zawsze odrabia prace domowe i przygotowuje się do zajęć. Praca z nią to sama przyjemność. Rekomendowana jest kontynuacja nauki na kolejnym poziomie.

Słuchanie

Połącz imiona znajdujące się wokół obrazka z osobami na obrazku. 

Odpowiedź na pytania dotyczące miejsc lub zwierząt. 

Dopasuj obrazki przedstawiające osoby lub rzeczy z przedmiotami z drugiego zestawu obrazków. 

Wybierz odpowiedni obrazek. 

Wybierz odpowiedni element obrazka. Wysłuchaj i wykonaj polecenia dotyczące kolorowania i pisania.  

Rysowanie linii.

Wpisywanie słowa lub liczby. 

Wpisywanie odpowiedniej literki w okienka odpowiedzi. 

Zaznaczenie okienka odpowiedzi. 

Kolorowanie elementów obrazka. 

5/5
4/5
4/5
5/5
5/5

Czytanie i pisanie

Do podanych słów i obrazków dopasuj definicje. 

Wybierz poprawną odpowiedź. 

Z podanych wyrazów wybierz odpowiednie i uzupełnij nimi tekst. Wybierz tytuł historyjki.  

Uzupełnij luki w tekście poprawnymi wyrazami z listy. 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z tekstu. 

Popatrz na obrazki. Uzupełnij podane zdania dotyczące obrazków, odpowiedź na pytania i naps zdania.

Przepisywanie słów. 

Zaznaczenie literki odpowiedzi. 

Przepisywanie wyrazów. Zaznaczenie okienka odpowiedzi. 

Przepisywanie wyrazów. 

Wpisywanie jednego, dwóch lub trzech słów.

Wpisywanie słów, napisanie zdań. Udzielanie odpowiedzi.  

5/5
5/5
4/5
4/5
4/5
4/5

Mówienie

Znajdź róźnice między obrazkami (przedmioty, ich położenie, kolory, liczby itp.)

Opowiedź historyjkę przedstawioną na obrazkach. 

Popatrz na obrazki i wybierz ten, który nie pasuje do pozostałych. 

Odpowiedź na pytania o sobie. 

Opis różnicy. 

Powiedzenie kilku zdań. 

Opisywanie różnicy. 

Udzielanie krótkich odpowiedzi. 

5/5
4/5
5/5
4/5
Scroll to Top