Strona bierna (B1)

1.

Pytanie 1

Przetłumacz fragmenty zdań
All the guests (wymaga się, żeby nosili) a swimming cap in the pool at the Lane Hotel.

2.

Pytanie 2

Przetłumacz fragmenty zdań
Roast turkey (jest podawany z) gravy and cranberry sauce.

3.

Pytanie 3

Przetłumacz fragmenty zdań
Our products (nie są testowane) on animals.

4.

Pytanie 4

Przetłumacz fragmenty zdań
Chili peppers (są powszechnie używane) in Mexican cuisine.

5.

Pytanie 5

Przetłumacz fragmenty zdań
Rickets (jest zazwyczaj spowodowana przez) Vitamin D deficiency.

6.

Pytanie 6

Przetłumacz fragmenty zdań
Your gym membership (nie jest odnawiana) automatically.

7.

Pytanie 7

Przetłumacz fragmenty zdań
Smith's account of the trip (nie podzielona na) sections, which makes it a difficult read.

8.

Pytanie 8

Przetłumacz fragmenty zdań
An essay on the British economy (jest pisany (teraz)) by Elisabeth.

9.

Pytanie 9

Przetłumacz fragmenty zdań
A  (jest pisany (teraz)) by Elisabeth.

10.

Pytanie 10

Przetłumacz fragmenty zdań
I   (jestem śledzona) by a creepy-looking man.

 

Scroll to Top