Polityka prywatności

Załącznik 2 do Umowy
Spis treści

1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

2. Odpowiedzialność Administratora danych osobowych

3. W jakim celu zbierane są dane osobowe ?

4. Jakie dane osobowe są zbierane ?

5. Pliki cookies

6. Prawa Klienta

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

8. Okres przechowywania danych osobowych

9. Kontakt

I.  Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest:

Nifis Magdalena Leśniak
ul.Obywatelska 1 lokal u 14
Warszawa 02-409
NIP: 727-152-33-34

II. Odpowiedzialność Administratora danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do poufności przekazywanych informacji w ramach prowadzenia Sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.next.edu.pl Administrator dokłada wszelkich starań aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby upoważnione, które obsługują Sklep internetowy. Urządzenia informatyczne, z których zarządzany jest Sklep, są do tego dedykowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dodatkowe zabezpieczenia stosowane przez Sprzedawcę to m.in.:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu, na których podawane są Dane Osobowe;
 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • Dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

Sklep internetowy, w swojej działalności, jak również  ramach realizacji Umowy sprzedaży, korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów powierzenia tj.:

 • firmie księgowej,
 • firmie hostingowej,
 • kurierom,
 • Poczcie Polskiej S.A.,
 • operatorowi przelewów,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne
 • British Council
 • Edmodo
 • Class Dojo
 • Langlion

Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Sprzedawca będzie musiał przekazać dane osobowe Klienta również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Niemniej ze swojej strony Sprzedawca zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje bardzo starannie i wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

III. W jakim celu zbierane są dane osobowe ?

Dane osobowe są zbierane jedynie w celu realizacji Zamówienia i jego przetwarzania, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyraził odpowiednią zgodę. Korzystanie ze sklepu internetowego www.nextedu.pl nie wymaga podania przez Klienta żadnych danych osobowych.

IV. Jakie dane osobowe są zbierane ?

Sprzedawca zbiera dane osobowe zgodnie z poniższymi założeniami:

1. Realizacja Zamówienia w Sklepie:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Numer dowodu osobistego

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji Umowy sprzedaży. 

Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej  jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2. Rozpatrywanie reklamacji:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa.

3. Wystawienie faktury

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Numer zamówienia g. NIP 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa.

4. Wysyłka newsletter

 • Adres email

Klient dobrowolnie może podać adres email aby otrzymywać newsletter. W przypadku subskrypcji newslettera, Klient będzie otrzymywać informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili Klient może zrezygnować poprzez Informację mailową do Sprzedawcy na adres kontakt@next.edu.pl
Poprzez wypisanie się z newslettera na stronie www.next.edu.pl
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a) RODO, czyli zgoda. 

5. Administrowanie Sklepem internetowym

 • Adres IP
 • Data i czas serwera
 • Informacja o przeglądarce internetowej

Informacja o systemie operacyjnym Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes – dane te są zapisywane automatycznie w logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony internetowej należącej do Sklepu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

V. Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika, które zbierają anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklep internetowego. Pliki te mogą być odczytywane przez system Sprzedawcy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (Facebook Inc., Google LLC). 

2. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze Sklepu internetowego , przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak by nie musiała ona każdorazowo ich podawać, jak również służą dostosowaniu zawartości Strony, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie). 

3 .Osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, jak opisane poniżej: 

 •  zapewnianie bezpieczeństwa —cookies są wykorzystywane m.in. w celu uwierzytelniania użytkowników, co pomaga w ochronie danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • poprawiają wydajność korzystania ze strony internetowej —cookies wykorzystywane są do tego, by Strona internetowa działała sprawnie i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe m.in. dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej;
 • stan sesji — w plikach cookies mogą być zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Przykładem takich informacji jest np. zapamiętywanie, które podstrony są najczęściej wyświetlane, co pozwala także w opaciu o cookies wyświetlać Klientom reklamę dedykowaną;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli Klient loguje się do swojego panelu, to dzięki plikom cookies może podtrzymać sesję. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co poprawia komfort korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są pomocne do tego, aby analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej (np. jak wielu otwiera stronę internetową, na jak długo, które treści są najbardziej interesujące). Dzięki temu Sprzedawca może stale poprawiać stronę internetową i dostosowywać ją do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Sprzedawca wykorzystuje  usługę  Google Analytics, która może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści  w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej Sklep internetowy posiada tzw. pixel Facebooka, dzięki któremu możliwe jest polubienie fanpage’a Sklepu podczas korzystania z witryny. Aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;
 • śledzenie konwersji w AdWords używa również plików cookies. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia analizowanie sprzedaży oraz innych konwersji z reklam

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie w Sklepie wyświetla się prośba o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej, Sprzedawca czuje się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

W ramach wykorzystywania „cookies” Sprzedawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Kliencie:

 • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta 
 •  IP urządzenia dostępowego, 
 • nazwy hostów,
 • szybkość połączenia, 
 • czas spędzony w Sklep internetowym, 
 • rodzaj przeglądarki oraz jej język, 
 • sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania, 
 • odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.
VI. Prawa Klienta

Klienta ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii
 2. Edycji/Sprostowania/Poprawienia swoich danych osobowych
 3. Usunięcia danych osobowych – w każdym momencie
 4. Zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu
 5. Wycofania wszelkich udzielonych zgód
 6. Przeniesienia danych do innego administratora

W celu skorzystania z przysługujących praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych w sposób wskazany w pkt.9 niniejszej Polityki Prywatności.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. 

Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych wyłącznie z zachowaniem przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa instrumentami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym standardowymi klauzulami umownymi, wydanymi przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych środków ochrony danych osobowych transferowanych do państw trzecich, skontaktuj się z nami korzystając z metod opisanych w pkt. 9 poniżej.

Sprzedawca udzieli Klientowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.
Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Sprzedawca informuje, że dane osobowe przetwarzane są w Sklepie internetowym przez okres:

 1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania Umowy;
 2. 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie)
 3. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy
IX. Kontakt

Sprzedawca kontaktuje się z Klientem głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca może korzystać z kontaktu telefonicznego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczącej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu kontakt@next.edupl.
Dane osobowe możesz zaktualizować, edytować, bądź usunąć poprzez kontakt na adres kontakt@next.edu.pl.
W sprawach wskazanych powyżej, można kontaktować się również listownie na adres:

Nifis Magdalena Leśniak
ul Obywatelska 1 lokal u14
02-409 Warszawa

Scroll to Top