Opłata za egzamin A2 Key for Schools (wersja komputerowa)-GTU 12

415,00 

Opłaty egzaminacyjne obejmują:
· rejestrację kandydata na sesję egzaminacyjną wewnętrzną (w Next) lub zewnętrzną (w wyznaczonym miejscu przez British Council)
· wniesienie opłaty do British Council w imieniu kandydata
· przeprowadzenie przez British Council wszystkich części egzaminu tj. słuchania, czytania, pisania, mówienia
· odbiór certyfikatu z British Council w imieniu kandydata

Scroll to Top