Imię i nazwisko

Julia Polisiakiewicz

Grupa i poziom

Grupa A4,
poziom A2 Flyers

Materiały

Podręcznik:
Power Up 4,
Materiały z książki Fun for Flyers,
Strony internetowe: British Council,
dodatkowe ćwiczenia Cambridge English,

Data rozpoczęcia semestru

25.01.2022

Data zakończenia semestru

07.06.2022

Wynik testu: 100%

Wynik testu: 94% 

Wynik testu: 100%

Data: 22.02.2022

Data: 28.04.2022

Data: 2.06.2022

 

Inne informacje oraz rekomendacje

Julia świetnie pracowała w tym semestrze. Była bardzo aktywna i chętnie uczestniczyła we wszystkich ćwiczeniach i aktywnościach. Była zawsze bardzo uważna. Julia bardzo dobrze współpracuje ze wszystkimi uczniami z grupy. Bardzo rozwinęła umiejętności pisania i mówienia. Ma doskonałą wymowę. Julia systematycznie pracowała przez cały rok - robiła prace domowe i zawsze była przygotowana do zajęć. Rekomendowane jest kontynuowanie nauki na kolejnym poziomie.

Słuchanie

Połącz imiona znajdujące się wokół obrazka z osobami na obrazku. 

Odpowiedź na pytania dotyczące przedstawionych miejsc, przedmiotów lub zwierząt. 

Dopasuj obrazki przedstawiające osoby lub rzeczy z przedmiotami z drugiego zestawu obrazków. 

Wybierz odpowiedni obrazek. 

Wybierz odpowiedni element obrazka. Wysłuchaj i wykonaj polecenia dotyczące kolorowania i pisania. 

Rysowanie linii.

Wpisywanie słowa lub liczby. 

Wpisywanie odpowiednich literek w okienka odpowiedzi. 

Zaznaczenie okienka odpowiedzi. 

Kolorowanie elementów obrazka. 

5/5
4/5
4/5
5/5
5/5

Czytanie i pisanie

Połącz definicje ze słowami. 

Wybierz psprawne zdania i uzupełnij nimi brakujące fragmenty dialogu. 

Z podanych wyrazów wybierz odpowiednie i uzupełnij nimi tekst. Wybierz tytuł historyjki. 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z tekstu. 

Wymyśl słowa, którymi można uzupełnić podany tekst. 

Opisz historyjkę przedstawioną na trzech obrazkach. 

Przepisywanie słów. 

Wpisywanie literek poprawnej odpowiedzi. 

Przepisywanie wyrazów. Zaznaczenie okienka odpowiedzi. 

Wpisywanie jednego, dwóch lub trzech słów. 

Wpisywanie słów. 

Opisywanie obrazków. 

5/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5

Mówienie

Znajdź różnicę między obrazkami (różne przedmioty, ich kolory, liczby itp. )

Na podstawie podanych informacji zadaj pytania i udziel odpowiedzi. 

Opowiedź historyjkę przedstawioną na obrazkach. 

Odpowiedź na pytania o sobie. 

Pokazywanie przedmiotów na obrazku. 

Określenie koloru przedmiotu oraz liczbę. 

Podawanie nazwy przedmiotu, jego koloru i liczby. 

Udzielanie krótkich odpowiedzi. 

5/5
5/5
5/5
5/5
Scroll to Top