Daily routines-Pro Gamer

Jak wykonać poprawnie ćwiczenie na słuchanie?

Krok 1

Zapoznaj się ze słownictwem.

Krok 2

Zapoznaj się ze słownictwem.

You may think it’s all fun and games to be a professional gamer but there’s a lot of blood, sweat and tears that goes into transforming this fun hobby into profession. Pro gamers don’t just sit around all day munching under Rebo’s and drinking Mountain Dew. They train like professional athletes and dedicate nearly every second of their lives to perfecting their craft in fact you’d be surprised at how similar the life of pro athlete is to the life of a pro gamer so let’s talk about how difficult it really is to become one of the top.

Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.

There are no questions to answer.

Scroll to Top