Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów

Poniższe słowa zostały błędnie napisane. Wprowadź prawidłową pisownię każdego słowa.
1. acommodation

2. suprise

3. accross

4. adress 

5. arguement  

6. tommorrow  

7. begginning  

8. comming

9. wierd  

10. noticable 

11. oportunity 

12. posession

13. sucessfull 

14. writen

15. beatiful  

16. finaly

17. knowlede

18. recieve

19. neccessary

20. occassion


 Scroll to Top