Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach testu diagnostycznego i analizy potrzeb językowych jest Nifis Magdalena Leśniak, ul.Obywatelska 1 lokal U14. kod pocztowy 02-409 Warszawa. 

• Twoje dane osobowe będą wykorzystane przez administratora danych na potrzeby określenia poziomu znajomości języka obcego i przygotowania programu kursy językowego. 

• Twój test  oraz analiza potrzeb językowych zostały wysłane dobrowolnie, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest go obsłużyć w celu oceny Twojego poziomu językowego pod kątem naszych oczekiwań oraz podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania oferty kursu językowego. 

• Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do momentu zakończenia procesu zakupu kursu, a następnie przez okres 12 miesięcy od momentu wypełnienia testu. Ma to na celu obronę przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowego określenia poziomu językowego. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby zakupu innych kursów, przechowamy Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody. 

• Po udostępnieniu nam swoich danych na potrzeby określenia poziomu językowego w każdej chwili możesz zaktualizować lub usunąć te informacje. Ważnym jest, abyśmy otrzymali Twoje aktualne dane osobowe po to, aby prawidłowo ocenić poziom znajomosci języka obcego. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, możesz się skontaktować z nami pod adresem • Masz prawo do cofniecie zgody na przetwarzaniem Twoich danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w niewłaściwy sposób. możesz w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.UODO.gov.pl

 

Scroll to Top