Ankieta młodzież i dorośli

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć w Next.

1. Jak oceniasz kurs w Next Centrum Edukacji? (1 - słabo; 6 - wyśmienicie)

 

1
2. Jak ma na imię Twój lektor?

3. Jak oceniasz przygotowanie się lektora do zajęć? (1 - słabo; 6 - wyśmienicie)

1
4. Czy lektor używa podczas zajęć języka innego niż wykładany?
5. Czy tematyka zajęć jest interesująca?
6. Czy zajęcia rozpoczynają się punktualnie?
7. Czy lektor wykorzystuje iPada i aplikacje mobilne na zajęciach?
8. Czy miałeś/łaś okazję pracować samodzielnie z iPadem w czasie lekcji w naszej szkole?
9. Czy lektor organizuje pracę w parach i grupach? (Pomiń to pytanie jeśli uczęszczasz na zajęcia indywidualne)
10. Czy lektor przygotowuje lekcje z wykorzystaniem autentycznych materiałów takich jak: serwisy informacyjne lub strony internetowe?
11. Z jakich materiałów korzysta lektor w trakcie zajęć? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
12. Czy został Ci przedstawiony program kursu i jego cele?
13. W jaki sposób lektor dostarcza materiały do nauki po lekcji? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
14. Czy lektor proponuje zadania domowe związane z kursem?
15. Czy podczas lekcji masz okazje do swobodnej wypowiedzi w języku, którego się uczysz?
16. Czy od czasu rozpoczęcia kursu zauważasz u siebie postępy językowe?
17. W jakie dni i godziny uczęszczasz na zajęcia?

18. Czy na zajęciach realizowane są tematy z języka biznesowego? (Pomiń to pytanie jeśli uczęszczasz na zajęcia z języka ogołnego)
19. Kilka słów czy wyrazów, które zapamiętałeś/łaś podczas lekcji to:

20. Jakie wyrażenia najtrafniej opisują kurs w Next? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
21. Czy chciałbyś/chciałabyś przekazać dodatkową opinię o szkoleniu?

22. Czy polecił(a)byś szkołę Next?


 

Scroll to Top