Egzamin E8(A2) Present Simple – Tłumaczenie fragmentów zdań

1.

Pytanie 1

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.

1. This is my pen.
This pen (należy) do mnie.

2. My brothers never forget to feed the dog.

My brothers (zawsze pamiętają, aby nakarmić) the dog.

3. Jack's sisters are vegetarians.

Jack's sisters  (nie jedzą) meat.

4. Frank lives near the gym.

Frank (nie mieszka daleko od) the gym.

5. How many times a week do you train judo?

How (często trenujesz) judo.

6. Are you a dedicated fan of rock climbing?

Do (uwielbiasz) rock climbing?

7. Marina is an expert on healthy eating.

Marina (wie dużo o) healthy eating.

8. Each green pencil case is five dollars.

The green pencil cases (kosztują) five dollars each.

 

9. I seldom see my niece in summer.

I don't (widuję często) my niece in summer.

 

 

10. It doesn't snow here at all in winter.

I (nigdy nie pada śnieg) here in winter.

 

 

11. Whose are these tools?

Who do these tools (należą) to?

 

 

12. Is there such a place as Eldorado?

Does Eldorado really (istnieje)?

 

 


 

Scroll to Top