Transformacje ze słowem kluczowym (B1)- Ćwiczenie 1

Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.

There are no questions to answer.

Scroll to Top