O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych  (klasy I–VIII).

Zadania egzaminacyjne sprawdzają:

 • Znajomość środków językowych

 • Rozumienie wypowiedzi 

• Tworzenie wypowiedzi 

• Reagowanie na wypowiedzi 

 Przetwarzanie wypowiedzi. 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut

Ćwiczenia

Arkusze

Nasze ćwiczenia i zostały specjalnie opracowane  na potrzeby egzaminu i obejmują wszystkie jego części.

Arkusze egzaminacyjne to doskonała metoda na sprawdzenie wiedzy i powtórkę materiału przed egzaminem. 

Scroll to Top